Harflerin Anlamı

Soru: İbranice dilinde yer alan her harfin kendine has bir değeri var mı yoksa harflerin bütünleşmesinden oluşan kelimelerin özel bir amacı mı var?

Cevap: Elbette her harfin kendine özgü bir değeri olup ve yine kendine has bir güç barındırmaktadır. Ayrıca her harf belirli bir niteliği temsil eder. Ve harflerin toplanmasından oluşan “kelimeler” çok belirgin bir şekilde “komuta” emir içerir. İbranice dili “matematiksel” bir dil olup, gizli ipuçları içermediği gibi hiç bir duygusallığa yer vermeyip sanki bir balta ile kesilmiş gibidir. Her harf içinde bulunduğu kelimelerin kökleri etrafında hareket ediyor olup keskin matematiksel kanunlara göredir. 

Kelimeler çift veya üçgen köklere sahipken “ön eklemlemelerle” “arka” veya “yüz” görünümünde olup, dişil veya eril, geçmiş veya gelecek şeklinde vurgulanmaktadır.

Scroll to Top Secured By miniOrange